Emiel Heijnen

Emiel Heijnen is opgeleid als docent beeldende kunst en vormgeving en gaf tien jaar les op het Johan de Witt College in Den Haag. Hij werkt nu als senior docent aan de Breitner Academie en de masteropleiding Kunsteducatie, beide onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Vanuit het lectoraat Kunst- en cultuureducatie van de AHK doet hij onderzoek en initieert hij projecten over media- en kunsteducatie, zoals Media Connection (2007) en Mediacultuur (2008 - heden). Als onderdeel van zijn promotieonderzoek zette hij de summerschool Remix Culture (2011, 2012) op, waarin internationale kunstdocenten experimenteerden met vernieuwende didactiek en actuele bronnen uit kunst en populaire cultuur.

Authentic art education remix
Ontwikkelingen in de jongerencultuur en de hedendaagse kunst worden meestal niet direct weerspiegeld in de kunsteducatie. Vooral schoolcurricula tonen een neiging om te focussen op het kunsthistorische verleden in plaats van op het heden. Een curriculum dat daarentegen gebaseerd is op de principes van authentieke kunsteducatie zoekt aansluiting bij de interesses van de deelnemer enerzijds en anderzijds bij hedendaagse ontwikkelingen in de professionele kunst (Haanstra, 2011).

In dit promotieonderzoek wordt de theorie van authentieke kunsteducatie ontwikkeld tot een didactisch concept, gebaseerd op onderzoek naar actuele kunstzinnige praktijken in het informele domein (jongeren in creatieve netwerken) en het formele domein (sociaal geëngageerde kunstenaars). Het nieuwe didactisch concept wordt in de praktijk ontwikkeld en getoetst doordat kunstdocenten op basis van het concept lessen ontwerpen en uitvoeren op hun eigen school of instelling. Het onderzoek moet inzicht geven in actuele benaderingen van kunstproductie en kennisdeling en de invloed daarvan op de kunsteducatieve praktijk.

Promotores: prof. dr. A. Smelik, Hoogleraar Visuele Cultuur, Radboud Universiteit en prof. dr. F. Haanstra, Bijzonder Hoogleraar Cultuurparticipatie en cultuureducatie, Universiteit Utrecht

Download het promotieonderzoek (PDF)

Onderzoekspublicaties

Heijnen, E. (2011). Informele Visuele Netwerken. Cultuur + Educatie 30, p. 32-53
Freedman, K., Heijnen, E., Kallio-Tavin, M., Kárpáti, A., & Papp, L. (2013). Visual Culture Learning Communities: How and What Students Come to Know in Informal Art Groups. Studies in Art Education, 54(2), p. 103 - 115

Korte publicaties

Heijnen, E. (2012). "Kill People, Burn Shit, Fuck School", Cultuurpleinmagazine 03, p. 36
Heijnen, E. (2012). Artistic Strategies In The Network Society. On Air, 2(5), p. 26-27.

Delen