Melissa Bremmer

The specialist preschool music teacher's pedagogical content knowing regarding teaching and learning rhythm skills viewed from an embodied cognition perspective.  

This thesis presents an investigation into the pedagogical content knowing (PCKg) of Dutch experienced specialist preschool music teachers with regard to teaching and learning rhythm skills viewed from an embodied cognition perspective. An embodied cognition perspective stresses the intimate relationship between body, mind and environment. The study is first of all significant for offering a new perspective on the nature of the specialist preschool music teachers’ PCKg: a multimodal and dynamic way of knowing that emerges from the interrelated role between the social, cultural and physical classroom environment, the teaching task and the teacher’s body. Beyond the classroom, these teachers’ bodies form a source for recalling, re-enacting and eliciting classroom experiences to develop and communicate their PCKg. Secondly, it offers a new perspective on the content of the specialist preschool music teachers’ PCKg: these teachers’ bodies take on different roles to mediate the preschoolers’ learning process regarding rhythm skills. These findings have implications for further research, teacher education, practice and policy. 

Download CV (PDF)
Lees meer over presentaties en gastlessen

 

Publicaties 2005-heden

onderzoek

- Bremmer, M. (2015). What the body knows about teaching music (Doctoral dissertation);

- Bremmer, M., Croes, M., & Sterkenburg, P. (2014). An arousal communication system for parents and their child with Prader-Willi syndrome. Leiden: Prader Willi Fonds. 

- Bremmer, M. en Schopman, E. (2011). De improvisatie les: wat, hoe en waarom zo? Amsterdam: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Lectoraat Kunst- en Cultuureducatie en Arnhem: ArtEZ, Lectoraat Kunsteducatie;

- Bremmer, M., & Huisingh, A. (2009). Muziek is als geluiden heel mooi door elkaar gaan. Onderzoek naar muziekonderwijs dat aansluit bij het beeld van het competente kind. Amsterdam, NL: Lectoraat kunst- en cultuureducatie.  

- Bremmer, M. (2006). Scan Amsterdamse Muziekeducatie Primair Onderwijs. Amsterdam: Lectoraat kunst- en cultuureducatie.

- Bremmer, M. (2005). Nootzaak! De praktijkkennis van vakleerkrachten in het basisonderwijs betreffende het ontwerpen en het uitvoeren van een curriculum voor ‘noten leren lezen’ en hoe deze praktijkkennis zich verhoudt tot theoretische inzichten rondom het leren lezen van noten. Amsterdam, NL: Lectoraat Kunst- en cultuureducatie.

hoofdstukken in boeken

-      Bremmer, M., & Schreuder, A. (forthcoming). The Educational Model “Rhythms Around the World”: Student-teachers Learn to Transmit Traditional Musics to pupils in primary and secondary education. In B.W. Leung (ED.), Traditional Musics in the Modern World: Identity, Transmission, Evolution, and Challenges (pp. XX). Dordrecht, The Netherlands: Springer.

- Schutte, L., Minnema, W., & Bremmer, M. (2016). Leren van elkaar: de samenwerking van pabo- en conservatoriumstudenten in het muziekonderwijs. In L. Schutte (Red.), Muziekeducatie doen we samen. Amserdam. The Netherlands: NPNDrukkers. 

- Bremmer, M. & Schutte, L. (2016). Curricula van het muziekonderwijs versterken door kennis en kunde te bundelen en te delen. In L. Schutte (Red.), Muziekeducatie doen we samen. Amsterdam. The Netherlands: NPNDrukkers. 

- Bremmer, M. (2015). What the body knows about teaching music. In M. Bremmer & C. Hermans (authors), Embodiment in Arts Education. Teaching and learning with the body in the arts (pp. 14-27). Amsterdam, NL: Lectoraat Kunst- en cultuureducatie;

- Bremmer, M. (2015). De rol van feedback bij formatief toetsen. In M. Gerner, E. Lucker & M. Wüst (Red.), Kijk op de praktijk. Toetsen en beoordelen aan de AHK (pp. 26-30). Amsterdam, NL: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten;

- Bremmer, M. (2015). The role of the teacher’s body in music education: Pedagogical content knowledge viewed from an embodied cognition perspective. In S. Schonmann (Ed.), International Yearbook for Research in Arts Education, Vol. 3 (pp. 48-53). Münster, Germany: Waxmann. 

- Bremmer, M., & Schopman, E. (2011). De improvisatieles: Praktijkkennis van docenten muziek vergeleken met theoretische inzichten. In M. Bremmer,  E. Van Hoek, E. Schopman & A. Vervoorn (auteurs), Onderzoek in muziek in het voortgezet onderwijs (pp. 45-127). Amsterdam: Lectoraat Kunst- en cultuureducatie & Het Amsterdamse Fonds voor de Kunst. 

- Bremmer, M., & Huisingh, A. (2009). Music is when sounds come together nicely. Researching preschool music education that is based on the image of the competent child. In S. Young, & A.R. Adessi (Red), MERYC 2009. Proceedings of the 4th Conference of the European Network of Music Educators and Researchers of Young Children (pp. 295-302). Bologna, Italië: Bononia University Press. 

- Bremmer, M., Schreuder, A., & Veerdonk, H. (2005). Ritmes rond de Wereld: lessen wereldmuziek op het conservatorium leren vertalen naar wereldmuzieklessen in de basisschool. Den Haag, NL: Proposo. 

Artikelen in vakbladen en boekrecensies

- Bremmer, M., & Schutte, L. (2017). Lesgeven met je lichaam. De Pyramide, 71(4), 11-13.

-       Bremmer, M. (2016). Book review MasterClass in Music Education. Transforming Teaching and Learning. British Journal for Music Education, 33(2), 239-242.


- Bremmer, M. (2016). Wat het lichaam weet over het doceren van muziek. Cultuur + Educatie 15(44),  43-63;

- Bremmer, M. & Huisingh, A. (2012). Als geluiden heel mooi door elkaar gaan (2), De wereld van het jonge kind, 39(1), 23-25;

- Schopman, E., & Bremmer, M. (2011). De improvisatieles. Praktijkkennis van muziekdocenten vergeleken met de theorie. Kunstzone, 10(12), 30-31. 

- Bremmer, M. (2010). Leren improviseren. In C. Koopman & V. Meeuwis  (Red.), Alle registers open: nieuwe ontwikkelingen in onderzoek naar muziekeducatie (pp. 14-33). Cultuur + Educatie 28(10). Utrecht, NL: Cultuurnetwerk Nederland. 

- Bremmer, M. & Huisingh, A. (2010). Als geluiden heel mooi door elkaar gaan. De wereld van het jonge kind, 38(2), 8-10. 

- Bremmer, M. (2006). Praktijk- en theoriekennis van muziekleerkrachten vergeleken. In M. van Hoorn (Ed.), Onderzoeken naar cultuureducatie in het primair onderwijs (pp. 80-101). Cultuur + Educatie 16. Utrecht, NL: Cultuurnetwerk Nederland. 

- Bremmer, M. (2006). Boekrecensie: Knowing music, making music. Utrecht, NL: Lectoraat Theorie en uitvoeringspraktijk.

Media

- Verslag symposium Embodiment in Arts Education: Kool, L. (2016). Belichaamd denken in muziek en dans : over de rol van het lichaam in de overdracht tussen kunstdocent en leerling. Kunstzone, 3, 34-35.

- Interview Kunstzone Melissa en Emiel: Kool, L. (2016). Verdieping zoeken in de praktijk: promoverende kunstvakdocenten. Kunstzone, 3, 6-8.

- Interview in Cultuur & school (2011): ‘Onderzoek naar cultuureducatie: theorie versus praktijk”

- Video film over het Remix!-project met Artist in Residence Eboman

film over het project 'muziekeducatie doen we samen'

Video-film lezing “What the body knows about teaching music”

Delen